top of page

Một luật gia ngôn ngữ cho tất cả

Vì Một Hành Tinh Không Biên Giới Có Thể Cung Trợ Giúp Pháp Lý Trợ Tất Cả Các Cuộc Tranh Chấp Lien Quan ếến Cuộc Sống Hàng Ngay Của Bạn ở Pháp Cũng Như điều Kiện Nhập Cảnh và Cư Trú Tại Pháp. Một luật sư, với sự hỗ trợ của biên dịch, cưng cấp cho bạn một thông tin pháp lý cá nhân, phù hợp với hoàn cảnh của bạn.  Hão ặặt Câu Hỏi Của Bạn Cho Luật Sư Quaul 24h / 24h Và 7 Ngay / 7. Vì Một Hornh Tinh Không Biên Giới, Hiệp Hội đoàn Kết Quốc Tế, ượược Thành Lập Tháng 10 Năm 2009 Nhằm Nhấn Mạnh Một Vài Thách Thức, NHư There Nói Về Quyền Lợi Và ượược Hiểu Theo Cách Mà Giúp Tất Cả Người NướC Ngoài, Bất Kể Nguồn Gốc Hay Mức Sống Thế Nào, Cũng ượược Bảo Vệ Quyền Lợi Của Mình Trên LÃnh Thổ Pháp.

Trợ giúp pháp lý

Bạn cần một luật sư người mà có thể trả lời các câu hỏi của bạn về pháp lý ở Pháp bằng một ngôn ngữ mà bạn hiểu.

Ví Dụ, Bạn Bị Từ Chối Visa, Bạn Có Câu Hỏi Lien Quan ếến điều Khoản Và Hợp ồồng Lao ộộng, Bạn Gặp Một Cuộc Tranh Chấp Trong Cuộc Sống Hàng Ngay, Bạn Muốn Thành Lập Công Ty ở Pháp

conseil juriste.jpeg

Đường dây nóng 24/7

Bạn liên lạc đội ngũ của chúng tôi online qua địa chỉ mail sau  :

pupsfjus@pouruneplanetesansfrontieres.eu

conseil ordinateur.jpg

Trợ giúp ngôn ngữ

Ộội ngũ của chúng tôi sẵn có một thông dịch viên / bisen dịch viên nói tiếng pháp cũng như tiếng mẹ ẻẻ của bạn ểể giúp bạn trong các bước hornh chính tại pháp.

Ví Dụ, Bạn Cần Dịch Một Lá Thư Hành Chính, Bạn Cần Dẫn Dắt Bởi Một Thông Dịch Viên Trong Một Cuộc Hẹn, Bạn Muốn Thảo Luận Với Giáo Viên Của Con Bạn, Bạn Cần điền Các Mẫu ơơn Và Bạn Không Hiểu.

photo_interprète.jpeg

Nhờ đến chúng tôi

Để được nhận dịch vụ độc quyền của chúng tôi, cần phải là thành viên của Tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi mời các bạn điền phiếu gia nhập hoặc gia nhập online.

PUPSF application photo.png

Tải phiếu gia nhập của chúng tôi

Giới thiệu dịch vụ trợ lý pháp lý của chúng tôi tới phó tổng lãnh sự của Georgia, Philippine và Salvador

Lancement de l'application PUPSF JUS dev

Gặp gỡ bà Tổng lãnh sự của Ecuador

Consulat Equateur 03 07.JPG
bottom of page